.

List of products by brand QNAP

US$199.99

ที่ QNAP TS-231P เป็นคนที่มีอำนาจแต่งบประมาณเป็นมิตรเครือข่ายเก็บของศูนย์กลาง ใช้ TS-231P สำหรับเครือข่ายการปรับเทียบข้อมูห่างไกลเพื่อลดผลกระทบการเข้าถึงอย่างที่ดีเหมือนกลับบ้านn ความบันเทิงเเล้ว ที่ QNAP TS-231P เป็นสามารถสื่อศูนย์กลางเพื่อสายข้อมูลล้องที่มีความคมชัดสูงนะหนังผ่าตัวเลือกเยอะๆที่มันกว้างของการรองรับถ่ายทอดภายผ่านทางเลือกเหมือน Airplay,Chromecast และ DLNA น หรือสร้างพลังล้องเฝ้าระวังที่สถานีนั่นร้านขายของคุณวิดีโอรักษาความปลอดภัยนะ

US$359.99

ที่ QNAP TS-251+ 2-อ่านต่อไปตกลงงานส่วนตัวคลาวด์ NAS เป็นสื่อกลางหรือห้องเก็บของอวกาศอุปกรณ์ ที่ QNAP TS-251+พร้อมสำหรับความหลากหลายกการเจาะตลาดกลุ่มงานนะ คุณสามารถสายข้อมูลและการแปลงรหัสวิดีโอที่ลอยไปถึงย่อมมีอุปกรณ์ร้าน backups จากคอมพิวเตอร์ของคุณคือ O ทำให้เป็นสถานีแฟ้มสำหรับเรื่องง่ายใช้งานแฟ้มหรือแม้แต่สนุกกับผ่านทางวีดีโอ HDMI ผลส่งออกที่ถูกรวม controller น ทุกอย่างเสร็จแล้วผ่านทาง QTS 4 ซึ่งเป็นการเรียบง่ายและ intuitive ส่วนติดต่อเพื่อช่วยให้คุณปรับแต่งและใช้ NAS การตั้งค่าและคุณสมบัติต่างๆนะ

0