.

Xiaomi ร้องกล่อง-4K Ultra HDRNAME ทีวี

ที่ Xiaomi ร้องกล่องเป็นที่สามารถซื้อได้n เช่นระเบีแต่สามารถ powerhouse น สำหรับงบประมาณค่าตอบแทนคุณสามารถดูและสายข้อมูล 4K HDRNAME อใจและควบคุมส่วนติดต่อกับเสียงคุณ ใช้ทั้งหมดที่ใหญ่ที่สุด apps อย่างยอดวิวในยูทูป Sling ทีวี Netflix ไพร์วีดีโอและมากกว่านั้น

US$65.00
ยังไม่ได้รวมภาษี
Quantity:

>เริ่มต้-core หน่วยประมวลผล name
>2 กิกะไบต์ขัน ROM 8GB กับบลูทูธ
>เพื่อ 18Gbps เต้นเร็วขึ้น,HDMI 2.0 บน
>ได้พูดถึงประเด็นสำคัญกับคนดังถ่ายทอดภายผ่าน apps ที่ Xiaomi ร้องกล่องเป็นที่สามารถซื้อได้n เช่นระเบีแต่สามารถ powerhouse น สำหรับงบประมาณค่าตอบแทนคุณสามารถดูและสายข้อมูล 4K HDRNAME อใจและควบคุมส่วนติดต่อกับเสียงคุณ ใช้ทั้งหมดที่ใหญ่ที่สุด apps อย่างยอดวิวในยูทูป Sling ทีวี Netflix ไพร์วีดีโอและมากกว่านั้น

42 รายการ
0