.

พวกเราต้องกฤษ/HK ปลั๊กออกอะแดปเตอร์

ออกแบบให้กับสองท่าเรือ(receptacles)อนุญาตให้คุณต้องปลั๊กออก-ในอีกสองสายไฟฟ้าอุปกรณ์(connectors)ในครั้งเดียว

US$3.99
ยังไม่ได้รวมภาษี
Quantity:

36 รายการ
0